Tại sao phải làm video quảng cáo doanh nghiệp?

18-05-2021 10:12:32 PM
SaigonRangers film studio với sản phẩm quảng cáo doanh nghiệp

Hiện nay nền kinh tế thị trường luôn có những chuyển biến không ngừng, là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía thị trường. Marketing được xem là một trong những công cụ không thể thiếu góp phần giúp các doanh nghiệp tạo lập uy tín và nâng cao vị thế trước đối thủ. Các chính sách sách về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những quyết định trong Marketing hiện nay vẫn đang là điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam. Đa số các công ty không hiểu rõ bản chất, cũng như tầm quan trọng của các hoạt động này mà chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân và của các doanh nghiệp đi trước, vì vậy các hoạt động Marketing vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, công ty TNNH Thương Mại và Dịch Vụ Sói Hoang Với thương hiệu SaigonRangers Film Studio ý thức được tầm quan trọng của việc xúc tiến đối với Marketing nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng, nắm bắt được xu thế Marketing hiện nay là video marketing, từ đó tạo ra các sản phẩm sáng tạo giúp cho việc giữ vững và nâng cao vị thế doanh nghiệp.

 

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN