[Screenwriter] Tập trung phần cốt lõi của câu chuyện

11-08-2017 11:53:02 AM

           Triết lý này cũng áp dụng cho một cảnh hài hoặc một cảnh kinh dị. Nó chỉ có giá trị nếu nó đưa câu chuyện đi tiếp. Đừng bao giờ tạm dừng câu chuyện lại vì bạn muốn nhét một cảnh hành động, hài, hoặc kinh dị vào. Đơn giản vì chúng chỉ là một thành phần của câu chuyện, chúng phải phục vụ cho câu chuyện.

            Ngẫm thêm luôn, trong các yếu tố chủ chốt của câu chuyện, người ta chú trọng vào nội dung (plot), sau đó là tông phim/giọng kể (tone) , và có vẻ đánh giá hơi thấp tiết tấu (pace) . Tiết tấu, cũng như nội dung và tông phim, phải nên được định hình từ kịch bản. Nếu quá lạm dụng khâu dựng phim để định hình tiết tấu phim thì rất dễ loạn nhịp. Phim loạn nhịp thì cũng như đi karaoke hát trật nhịp.

Bởi vậy nếu câu chuyện đang chạy mà dừng lại để có một scene hài, hành động, king dị vào thì phải suy xét coi nó có đẩy câu chuyện đi tiếp không. Chứ nếu mình thích thì mình nhét vào thôi thì dễ làm phim trật nhịp.

 

 

By Đức Nguyễn

 

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN