SaigonRangers Film Studio về chức năng của các bộ phận trong công ty

18-05-2021 10:26:08 PM
3.2. Chức năng của các bộ phận trong công ty: Do đặc thù của công ty là chuyên sản xuất phim quảng cáo, nên bộ máy tổ chức của công ty so với các công ty khác có phần khác biệt hơn nhiều. Giám đốc: Ông Đỗ Quang Đạt, là đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cá nhân trước hội đồng thành viên và trước pháp luật về hoạt động điều hành của công ty. Ông chịu trách nhiệm điều hành chung, đề ra chiến lược hoạt động hàng quý, hàng năm, hàng kì cho toàn công ty, theo dõi, điều hành công việc hàng ngày, hoạch định chiến lược phát triển công ty. Nhà sản xuất: đây là một trong những vị trí hàng đầu trong đoàn làm phim. Điều này là do các nhà sản xuất chịu trách nhiệm chính về kinh phí làm phim, thuê đạo diễn, theo dõi tài chính của bộ phim. Các nhà sản xuất cũng chịu trách nhiệm quản lí đội ngũ thực hiện công tác quay phim. Tài chính và chăm sóc khách hàng: đây là bộ phận quan trọng trong công ty vì nó thiên về việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn, nó cũng có chức năng tương tự như các phòng sales nhưng nó sẽ khác so với các doanh nghiệp sản xuất thông thường khác. Do đặc thù của công ty là sản xuất phim quảng cáo – không phải là một sản phẩm hữu hình, cho nên bộ phận này sẽ quản lí các tài khoản mà đối tác đã đăng kí trên website hoặc thông qua email, đồng thời còn có chức năng chăm sóc khách hàng cốt lõi vì khi khách hàng cốt lõi của công ty tốt thì họ sẽ có những phản hồi tốt về công ty mình từ đó sẽ giới thiệu cho các đối tác của họ về công ty của mình, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ phận này sẽ có hai nhân viên trực tiếp quản lí để trao đổi với khách hàng, tiếp thu những ý kiến, đàm phán và thương lượng trong việc kí hợp đồng. Đạo diễn: đây là đội ngũ chịu trách nhiệm tổng quát về mặt sáng tạo của bộ phim, bao gồm kiểm soát nội dung video, nhịp video, chỉ đạo diễn xuất của diễn viên, tổ chức và chọn lựa bối cảnh của video, quản lý các vấn đề kỹ thuật như vị trí của máy quay, cách sử dụng ánh sáng, tính toán thời gian và nội dung của âm thanh và âm nhạc của bộ phim. Đạo diễn có chức năng tương tự như là trưởng phòng quản lí công tác sản xuất, chịu trách nhiệm trong các công tác sản xuất và quản lí các nhân viêc thuộc bộ phận biên kịch, các trợ lí offline và online. Đạo diễn là người đưa ra các quyết định cuối cùng về mặt sáng tạo của bộ phim. Kế toán và tuyển dụng nhân sự : Đây là bộ phận không thể thiếu trong bất kì công ty nào dù là lớn hay nhỏ, tuy nhiên tại công ty thì hai bộ phận được gộp chung với nhau. Bộ phận này có chức năng quản lí tình hình tài chính của công ty, xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thực hiện theo dõi công tác quản lí tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chi trả theo chế độ, chính sách đối với nhân viên trong công ty, thanh toán và quyết toán các hoạt động chi phí của công ty. Bên cạnh đó, bộ phận còn có chức năng đảm bảo tuyển dụng nhân sự và dự báo nhu cầu,chọn lựa nhân sự phục vụ hiệu quả nhất, phát triển đội ngũ nhân viên theo yêu cầu của công ty, điều hành công tác quản lí nhân sự trong công ty, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Do đặc thù của công ty là chuyên sản xuất phim quảng cáo, nên bộ máy tổ chức của công ty SaigonRangers Film Studio  so với các công ty khác có phần khác biệt hơn nhiều.

Giám đốc: Ông Đỗ Quang Đạt, là đại diện pháp nhân của công ty SaigonRangers Film Studio  và chịu trách nhiệm cá nhân trước hội đồng thành viên và trước pháp luật về hoạt động điều hành của công ty. Ông chịu trách nhiệm điều hành chung, đề ra chiến lược hoạt động hàng quý, hàng năm, hàng kì cho toàn công ty, theo dõi, điều hành công việc hàng ngày, hoạch định chiến lược phát triển công ty.

Nhà sản xuất: đây là một trong những vị trí hàng đầu trong đoàn làm phim SaigonRangers Film Studio . Điều này là do các nhà sản xuất chịu trách nhiệm chính về kinh phí làm phim, thuê đạo diễn, theo dõi tài chính của bộ phim. Các nhà sản xuất SaigonRangers Film Studio  cũng chịu trách nhiệm quản lí đội ngũ thực hiện công tác quay phim.

Tài chính và chăm sóc khách hàng: đây là bộ phận quan trọng trong công ty SaigonRangers Film Studio  vì nó thiên về việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn, nó cũng có chức năng tương tự như các phòng sales nhưng nó sẽ khác so với các doanh nghiệp sản xuất thông thường khác. Do đặc thù của công ty SaigonRangers Film Studio  là sản xuất phim quảng cáo – không phải là một sản phẩm hữu hình, cho nên bộ phận này sẽ quản lí các tài khoản mà đối tác đã đăng kí trên website hoặc thông qua email, đồng thời còn có chức năng chăm sóc khách hàng cốt lõi vì khi khách hàng cốt lõi của công ty SaigonRangers Film Studio  tốt thì họ sẽ có những phản hồi tốt về công ty mình từ đó sẽ giới thiệu cho các đối tác của họ về công ty SaigonRangers Film Studio  của mình, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ phận này sẽ có hai nhân viên trực tiếp quản lí để trao đổi với khách hàng, tiếp thu những ý kiến, đàm phán và thương lượng trong việc kí hợp đồng.

Đạo diễn: đây là đội ngũ chịu trách nhiệm tổng quát về mặt sáng tạo của bộ phim, bao gồm kiểm soát nội dung video, nhịp video, chỉ đạo diễn xuất của diễn viên, tổ chức và chọn lựa bối cảnh của video, quản lý các vấn đề kỹ thuật như vị trí của máy quay, cách sử dụng ánh sáng, tính toán thời gian và nội dung của âm thanh và âm nhạc của bộ phim. Đạo diễn SaigonRangers Film Studio  có chức năng tương tự như là trưởng phòng quản lí công tác sản xuất, chịu trách nhiệm trong các công tác sản xuất và quản lí các nhân viêc thuộc bộ phận biên kịch, các trợ lí offline và online. Đạo diễn SaigonRangers Film Studio là người đưa ra các quyết định cuối cùng về mặt sáng tạo của bộ phim.

Kế toán và tuyển dụng nhân sự : Đây là bộ phận không thể thiếu trong bất kì công ty nào dù là lớn hay nhỏ, tuy nhiên tại công ty SaigonRangers Film Studio  thì hai bộ phận được gộp chung với nhau. Bộ phận này có chức năng quản lí tình hình tài chính của công ty SaigonRangers Film Studio , xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thực hiện theo dõi công tác quản lí tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chi trả theo chế độ, chính sách đối với nhân viên trong công ty SaigonRangers Film Studio , thanh toán và quyết toán các hoạt động chi phí của công ty SaigonRangers Film Studio . Bên cạnh đó, bộ phận còn có chức năng đảm bảo tuyển dụng nhân sự và dự báo nhu cầu,chọn lựa nhân sự phục vụ hiệu quả nhất, phát triển đội ngũ nhân viên theo yêu cầu của công ty, điều hành công tác quản lí nhân sự trong công ty SaigonRangers Film Studio , giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN