Qúa Trình Hình Thành Và Phát Triển SaigonRangers Film Studio

18-05-2021 10:22:00 PM
Miêu tả Qúa Trình Hình Thành Và Phát Triển SaigonRangers Film Studio

Quá trình phát triển

- Năm 2014: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sói Hoang được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 2014, Saigonrangers Film Studio chính thức hiện diện trên thị trường, với số vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ từ hai cổ đông chính, cơ cấu nhân sự là 5 thành viên.

- Năm 2015: Sau 1 năm, doanh thu của công ty đã tăng trưởng ở mức gần 2 tỷ/năm, đội ngũ nhân viên được gia tăng từ 5 thành viên trụ cột lên 10 thành viên. Cũng trong năm 2015, công ty đã bắt đầu nhận được sự tin tưởng của khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Năm 2016: Tình hình kinh tế đã có chiều hướng tăng trưởng mạnh , tiếp tục tăng trưởng với mức 3.95 tỷ/ năm với đội ngũ nhân sự đã gia tăng 23 thành viên. Saigonrangers Film Studio nhận được sự tin tưởng của các khách hàng doanh nghiệp lớn.

  • Qua 4 năm hoạt động, doanh thu của công ty đã ngày càng tăng trưởng, dần giải quyết hết nợ đã vay vốn đầu tư ban đầu, đội ngũ nhân viên ngày càng gia tăng, mở rộng các mối quan hệ khách hàng của mình không chỉ ở khu vực miền Nam mà còn mở rộng đến các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN