Các sản phẩm thế mạnh của SaigonRangers Film Studio

18-05-2021 10:33:19 PM
Các sản phẩm thế mạnh của SaigonRangers Film Studio

Do tính đặc thù của ngành là cung cấp các dịch vụ phim quảng cáo nhằm thúc đẩy doanh số, mở rộng thị phần và tiếp cận khách hàng của các tổ chức doanh nghiệp nên SaigonRangers Film Studio đã tạo ra các dịch vụ đa dạng và khác nhau nhằm phù hợp với mục đích của khách hàng. Sản phẩm của SaigonRangers Film Studio phân loại như sau :

+ Giới thiệu đặc điểm sản phẩm : bao gồm  TVC, Sale-kit Video, giúp cho việc giới thiệu sản phẩm, bán hàng, thúc đẩy doanh số.

+ Giới thiệu về công ty: bao gồm Corporate Video, Report Video, phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh công ty, gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

+ Truyền tải thông điệp, kiến thức: bao gồmViral Video, Imformation Video, cung cấp các thông tin hữu ích, gia tăng độ ghi nhớ và sự cảm thông của khách hàng.

+ Sự kiện: Recap Event, Event Content, được sử dụng để ghi lại khoảnh khắc ở sự kiện.

+ Cinema: phục vụ cho việc quay lại những cảnh phía sau hậu kì.

 

 

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN