Các sản phẩm của SaigonRangers Film Studio

18-05-2021 10:18:22 PM
Miêu tả sản phẩm của SaigonRangers Film Studio với sản xuất phim quảng cáo

Các sản phẩm của SaigonRangers Film Studio

Sản phẩm cao cấp (High concept): sản phẩm có đầu tư về ý tưởng, kịch bản, đạo diễn, đội ngũ sản xuất lớn, mức độ đầu tư lớn, yêu cầu cao phần chỉnh sửa, sản phẩm quay 3D, màu sắc, âm thanh.( Clip giới thiệu doanh nghiệp,TVC ,Viral film).

 

Sản phẩm trung bình (Low Concept): sản phẩm với ngân sách sản xuất ít, hoặc chỉ làm hiệu ứng, hậu kỳ, quay sản phẩm đơn giản, ít nhân sự và chú trọng về nội dung hơn chất lượng hình ảnh.( Clip quay recap, Clip animation report, Clip quay sản phẩm bán hàng online, sản phẩm animation online, thông tin hướng dẫn, giáo dục Youtube, Facebook).

other news

OUR CLIENTS & PARTNER
CONTACT US +084 932 09 79 90 SAIGONRANGERS@SOIHOANG.VN